Psikiyatri Muayenesi Nasıl Yapılır?

Psikiyatri Muayenesi Nasıl Yapılır?

Psikoteknik Belgesi almak için Psikoteknik Merkezinden randevunuzu aldınız ve Psikolog eşliğinde Psikoteknik Cihazına girdiniz. Sonraki işlem Psikiyatri Muayenesidir. Psikiyatri muayenesi sizlerin Psikolog eşliğinde girmiş olduğunuz Psikoteknik Testiniz sonrası oluşan Psikoteknik Raporunuzu da uygulanan testlere karşılık verdiğiniz cevapları baz alır. Bunun neticesinde Psikiyatri sizlere sorular veya anketler ile değerlendirme ve muayene yaparak başarılı veya başarısız sonucunuza karar verir.

PSİKO-TEKNİK İNCELEME VE PSİKİYATRİ UZMANI KONTROLÜNDE SÜRÜCÜLERDE ARANILACAK ŞARTLAR İLE DEĞERLENDİRME VE MUAYENEYE DAİR YÖNTEM VE ŞARTLAR

 1. Sürücülerde bulunan ve kaza riskini en aza indirecek şekilde araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psiko-motor kabiliyet  seviyelerini objektif yollarla ölçmek üzere açılacak psiko-teknik değerlendirme kurumlarının nitelikleri, çalışmaları, ruhsatlandırılması ve denetimleri ile psikiyatri kontrolü  ile ilişkin yöntem ve şartları belirtmektedir.
 2. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bünyesinde veya müstakil olarak açılacak psikoteknik değerlendirme kurumlarını psikiyatri kontrolü yapan reel şahısları ve sağlık kuruluşlarını değerlendirmeye tabi tutulacak sürücüleri kapsayan tanımlar.
 3. Bu yöntem ve şartlarda geçen;
  1. Bakan: Sağlık Bakanını,
  2. Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
  3. Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,
  4. Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
  5. Kanun: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanununu,
  6. Merkez: Psiko-teknik değerlendirme yapmak üzere müdürlükçe ruhsatlandırılmış ve bu yöntem ve şartlara uygun olarak faaliyet gösteren psiko-teknik değerlendirme kurumlarını,
  7. Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
  8. Psiko-teknik inceleme: İncelemeye tabi tutulacak sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psiko-motor kabiliyet seviyelerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin bilgisayar destekli testler aracılığı ve gerektiğinde diğer test etme yolları ile psikolog tarafından yapılan incelemeyi,
  9. Test cihazı: Sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş meslek kuruluşu norm onayı alınmış bilgisayar tabanlı psiko-teknik inceleme test sistemini kapsayan TSE/CE belgeli cihazını,
   ifade eder.

Elazığ Psikoteknik Belgenizi 1 saatte Psikolog eşliğinde Sağlık Bakanlığı onaylı ve ruhsatlı Elazığ Psikoteknik Merkezi kurumlarından alabilirsiniz. Elazığ Psikoteknik Testine tabi tutulduktan sonra Elazığ Psikoteknik Cihazı sizin test sonucunuzu Elazığ Psikoteknik Raporu şeklinde hazırlayacaktır. Elazığ  Psikoteknik Raporunuzu yetkili kurumlarca Elazığ  Psikiyatri onayına sunulur. Muayene sonucu Elazığ Psikoteknik Raporunun onaylanması ile birlikte E-Devlet üzerinden Elazığ Psikoteknik Belgenizi alabilirsiniz.